Проект “Млади ромски педагози"

ПРОЕКТ“МЛАДИ РОМСКИ ПЕДАГОЗИ. -„Програма за подкрепа на педагози от ромски произход“. .  

ЦЕЛ:

     Проектът цели наемането на работа в местни детски градини на представители от местната ромска общност, като по този начин ще създаде ролеви модели за малките деца и ще осигури възможности за професионално развитие на младежи от общността.

Координатор на програмата в България е фондация „Тръст за социална алтернатива“(ТСА). Нашият партньори Сдружение »Знание»гр. Ловеч

ОПИСАНИЕ

 Проектът цели да се преодолее  недостига на педогози в детските градини и  да се понижи безработицата сред ромите в община Луковит.

 В програмата са включени двама ромски младежи, които ще получат финансова подкрепа за придобиване на педагогическо образование.

 До началото на 2023 година ромските младежи ще започнат работа в детската градина, която е партньор по програмата.